Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm Kinh doanh Thanh Niên

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm Kinh doanh Thanh Niên

ổ cắm Sino Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng tính đến cuối tháng 8 giảm về mức 25,91% (cuối tháng 7 là 28,39%). Trong đó tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm mạnh từ mức 31,95% của tháng 7 xuống còn 25,28%; công ty tài chính, cho thuê giảm từ 66,04% xuống còn 64,42%; tổ chức tín dụng hợp tác giảm từ 51,6% xuống còn 49,62%. Xem thêm Y tế Riêng chỉ có khối ngân hàng cổ phần là tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tăng từ mức 33,08% lên 35,51%.

T.Xuân

. thiết bị điện công nghiệp
dịch vụ định cư du học mỹ

Xem thêm Sức khoẻ, thiết bị đóng cắt Mitsubishi, điện công nghiệp

Previous
Next Post »