Hoãn làm luật về đặc khu kinh tế-hành chính

Hoãn làm luật về đặc khu kinh tế-hành chính

Hoãn làm luật về đặc khu kinh tế-hành chính Nhận định đây là vấn đề quan trọng, nhưng chưa nghiên cứu toàn diện và kiểm nghiệm trong thực tiễn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp trình Quốc hội hoãn xây dựng dự luật.
  • Chính phủ bác đề xuất lập đặc khu kinh tế Formosa

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. 

formosa-7238-1404821894-2867-1407745822.

Đề xuất lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng của Formosa từng bị cơ quan chức năng từ chối vì cho rằng không cần thiết và chưa có tiền lệ.

Mục tiêu ban đầu của việc xây dựng dự luật này là tạo khung pháp lý cho việc hình thành các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, với các quy định đặc thù về mô hình tổ chức bộ máy hành chính. Trong đó, phương thức đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển tại đây có tính chất vượt trội so với quy định hiện hành và các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang đàm phán. Các quy định, nếu được áp dụng, sẽ nhằm phát triển kinh tế cho các khu vực có lợi thế đặc biệt về địa lý, có khả năng cạnh tranh quốc tế về thể chế hành chính và môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, các vấn đề đặt ra nói trên ở Việt Nam đều chưa có thực tiễn kiểm nghiệm, chưa được nghiên cứu, đánh giá toàn diện và còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt về tính khả thi của mô hình. Do vậy, Thủ tướng kết luận với yêu cầu đặt ra như vậy, cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện, đặc biệt là về thể chế và mô hình phát triển của các đơn vị này.

Do đó, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp thay mặt, báo cáo Thường vụ Quốc hội về đề nghị lùi thời gian trình Dự án Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt để tiếp tục nghiên cứu.

Ngoài kết luận nêu trên, trong ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ký quyết định ứng trước hơn 3.590 tỷ đồng vốn đối ứng ODA từ vốn trái phiếu Chính phủ theo danh mục năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương. Số vốn ứng này được thực hiện và thanh toán đến hết 31/3/2015.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai. Từ năm 2015, cơ quan này sẽ bố trí kế hoạch để thu hồi số vốn đối ứng trước nêu trên và cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước.

Kỳ Duyên

, ,

Previous
Next Post »