Tổng cục Thống kê: Doanh nghiệp đang được sàng lọc mạnh

Tổng cục Thống kê: Doanh nghiệp đang được sàng lọc mạnh

Tổng cục Thống kê: Doanh nghiệp đang được sàng lọc mạnh Theo số liệu 7 tháng đầu năm, cả nước có hơn 37.600 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, tăng 10% so với cùng kỳ.
  • Doanh nghiệp cam chịu với xăng dầu

Trong số rời khỏi thị trường, chủ yếu là các doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý, với hơn 25.200 đơn vị. Bên cạnh đó, có 5.600 doanh nghiệp khác giải thể và gần 6.800 đơn vị đăng ký tạm ngừng hoạt động.

"Quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp diễn ra khá mạnh trong cả nước", Tổng cục Thống kê đánh giá.

Với bối cảnh số doanh nghiệp "chết" tăng lên, những đơn vị xin khai sinh cũng phục hồi chậm. Trong tháng 7, cả nước có gần 5.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn hơn 31.500 tỷ đồng, thấp hơn 16% về số doanh nghiệp và giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng, Việt Nam có gần 42.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 262.400 tỷ đồng, giảm 7% về số lượng và tăng 18% về giá trị so với một năm trước.

Ngoài ra, số đơn vị gặp khó khăn quay trở lại hoạt động ngày càng ít đi. Trong tháng 7, có hơn 1.100 doanh nghiệp trở lại thị trường, giảm 17% so với tháng trước, đưa số doanh nghiệp "sống lại" trong những tháng đầu năm lên hơn 9.400 đơn vị, giảm 6% so với cùng kỳ.

Xét về số lao động, lượng việc làm ước tính tạo thêm trong tháng tại các doanh nghiệp mới thành lập đạt 88.000, giảm 1% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng đầu năm, có 629.200 lao động dự kiến được tạo việc làm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Phương Linh


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

Previous
Next Post »